Založ si blog

Čo sa píše o Ficovi v tajných amerických dokumentoch?

Robert Fico v posledných dňoch vyostruje kampaň a odvoláva sa na „návrat suverenity“ do slovenskej politiky. A tak je načase pozrieť sa na to, ako táto suverenita vyzerala, keď ju mal možnosť predviesť.

Fico je v politike už veľmi dlho a jeho pôsobenie sa do veľkej miery kryje s rozsahom uniknutých amerických depeší, ktoré sa súhrnne nazývajú „Cablegate.“ A tak sa môžeme pozrieť na nedávne témy a aféry z úplne iného pohľadu. Bohužiaľ, doteraz sa našiel málokto, kto by si dal ten čas a námahu prechádzať desiatky až stovky depeší týkajúcich sa Slovenska. Teraz, vyše 10 rokov po úniku, si máte konečne možnosť prečítať časť z nich aj v slovenčine.

Z rozsiahlych zdrojov vyberám časti, ktoré mi prišli zaujímavé – všetko sa točí okolo Fica, ale za dôležité považujem aj vtedajšie okolnosti. Depeše sú zoradené chronologicky od najstaršej (2004) po najnovšiu (2009). Prekladať sa snažím viac významovo ako doslovne, keďže v texte je použité obrovské množstvo anglických idiómov. Kontext dopĺňam v hranatých zátvorkách: [] a pod každou pasážou je odkaz na celý dokument z ktorého citujem. Ak si chcete dokument prečítať celý a máte s angličtinou problém, ako prekladač namiesto Google odporúčam DeepL – práve kvôli množstvu vetných konštrukcií náročnejších na pochopenie. Všetky materiály mali pôvodný stupeň utajenia „CONFIDENTIAL“ – ekvivalent slovenského „Dôverné.“

Myslím, že je z depeší zrejmé, ako zahraničná politika malej krajiny funguje a do akej miery môže miestny politik vyskakovať. Taktiež sú zrejmé spôsoby (ktoré na tomto blogu od začiatku naznačujem), ktoré americká diplomacia používa na dosiahnutie svojich cieľov.

Preto citácie ponechám bez vlastného komentára a iba nabádam čitateľa, aby si prečítal aj predchádzajúcu časť tejto línie o jednom ministrovi aktuálnej vlády a skúsil si predstaviť, ako asi rozhovory diplomatov USA s vládnymi politikmi na Slovensku vyzerajú dnes. Čaká na Vás množstvo textu, ale verím, že bude dostatočne strhujúci, aby ste ho zvládli.

Príjemné čítanie 🙂

Úryvky z tajných depeší o Ficovi z rokov 2004 až 2009

Pretože Ficove verejné vyjadrenia nie vždy reflektujú to, čo hovorí súkromne a pretože ako líder opozície potrebuje určitý politický priestor na manévrovanie, neberieme všetko čo hovorí ako danú vec, ani ako niečo, čo by mohlo indikovať jeho postupy, ak sa stane premiérom. Niekedy však zájde priďaleko. Napríklad, 8. Mája 2004, na súkromnej TV JOJ Fico povedal, že útok na Irak bol o prírodných zdrojoch a že to bol hlavný dôvod, prečo bola na Irak použitá sila. Taktiež tvrdil, že premiér Dzurinda klamal ak hovoril, že Irak má sudy plné zbraní hromadného ničenia a má prepojenia s terorizmom. Veľvyslanec sa o týchto vyjadreniach s Ficom rozprával, pričom poznamenal, že aj v opozícii je hranica medzi akceptovateľnou kritikou a šírením lží.

[…]

10. Apríla, keď parlament rokoval o ratifikácii zmluvy o pristúpení k NATO, Fico povedal: Nepociťujem dôvody na oslavy. Z viacerých dôvodov: NATO, ako organizácia, sa narozdiel od jednostrannej vojenskej akcie Spojených Štátov radšej pridržala medzinárodného práva. Napriek tomu si občania Slovenska spájajú NATO najmä s touto veľmocou a s jej štýlom presadzovania svojich vlastných národných záujmov… Podľa nás je útok na Irak hrubým porušením medzinárodného práva, ktoré bolo navyše podporované vládou SR. Pozadie tohoto útoku musí byť vnímané ako motivované úzkymi ekonomickými záujmami. Chcem vyjadriť svoju ľútosť nad tým, že vláda SR nenašla odvahu – napriek tomu, že vojna v Iraku k tomu dala množstvo príležitostí – na ostré odsúdenie zabíjania civilistov, najmä žien a detí, ktoré bolo dôsledkom útokov spojencov.

[…]

Fico je výrečný a chytrý a mali by sme mu dať príležitosť sa prezentovať. Mal by ale počuť aj uhol pohľadu Spojených Štátov, a to zhruba podľa nasledujúceho vzoru:
– Rešpektujeme rolu opozičného politika a veríme, že je pre demokraciu dôležité udržiavať zdravú debatu o rôznych záležitostiach.
Každopádne, existuje hranica zodpovednosti, ktorý by priateľ USA a spojenec NATO nemal prekračovať!
– Opakovať mýty, že „invázia do Iraku bola iba kvôli rope“ a nazývať lídrov, ktorí sa obávajú Irackých zbraní hromadného ničenia „klamármi“ je prekročením tejto hranice!

„Fico bol pripravený na kritiku pred návštevou Washingtonu“, Autor: Veľvyslanec Weiser

Na tlačovej konferencii 9. Júna [2004], Robert Fico obvinil vládu z toho, že zo Slovenska robí ostrov Amerického vplyvu v strednej Európe, že obchádza medzinárodné právo a zúčastňuje sa na experimentoch Bushovej administratívy, akým je aj vojenská intervencia v Iraku. Vyzval vládu aby parlamentu poskytovala objektívne informácie o tom, čo robia Slovenskí vojaci v Iraku a aká situácia je v krajine. Podľa Fica je dôležité, aby parlament rokoval zahraničnej a bezpečnostnej politike vlády.

„Fico nazval slovensko ostrovom amerického vplyvu“, Autor: Veľvyslanec Weiser

Veľvyslanec zvýraznil, že si pamätáme [Ficove] námietky voči vojne v Iraku a vyjadril nádej, že Smer bude na „správnej strane dejín“ pokračovaním demokratizácie v Iraku. Fico uznal, že Saddám Husajn bol tyran, ale zopakoval svoje presvedčenie, že invázia v Iraku bola porušením medzinárodného práva a povedal, že jeho postoj sa nezmení.

„Robert Fico má Smer, ale žiaden kompas“, Autor: Veľvyslanec Vallee. Kontext: Zápis z večere, na ktorú Fico pozval nového veľvyslanca.

Fico povedal, že zahraničná politika nebude hrať v kampani dôležitú úlohu. Zdôraznili sme, že žiadna zo strán by nemala skúšať do kampane zaťahovať Spojené Štáty ako nejakú otázku/problém, a že [potom] budeme spokojní s akýmkoľvek výsledkom a pripravení pracovať s novou vládou zvolenou občanmi Slovenska.

[…]

Paška a Fico prejavili výrazne prívetivejší a priateľskejší prístup k Rusku. Keď sme Ficovi navrhli aby využil nadchádzajúcu návštevu Moskvy a vzniesol vláde Ruska námietky k nedávnym krokom proti mimovládkam, či proti slobode tlače, Paška s Ficom odpovedali iba vágnym súhlasom s rešpektovaním ľudských práv a skôr uznali, že krajiny ako Rusko a Čína by sa mali rozvíjať vlastnou cestou a vlastnou rýchlosťou a že stabilita je dôležitejším faktorom.

[…]

Fico zopakoval (ako nám už povedal súkromne,) že ak bude premiérom, nepokúsi sa stiahnuť Slovenských vojakov z Iraku. Dodal, že v Smeráckych kruhoch o tom ani nie je žiadna reč.

[…]

V kontraste s posledným stretnutím, na ktorom bol napätý a vážny, Fico bol teraz viac angažovaný a priateľský – očividne sa snažil vyzerať ako premiérsky materiál. Na konci večere zopakoval, že vo svojej kampani nebude útočiť na blízke vzťahy Dzurindu a Spojených Štátov.

„Večera s Ficom: Slovenský líder opozície sa pozerá do svojej krištáľovej gule“, Autor: veľvyslanec Vallee

Sumár: Slovenská zahraničná politika počas druhej Dzurindovej vlády posledných štyroch rokov extrémne nahrávala záujmom Spojených Štátov. Ak bude koalícia po voľbách 17. Júna vedená Dzurindom, môžeme očakávať kontinuitu. Vláda vedená Smerom ale môže byť problematickejšia. Táto strana je viac Euro-centrická a anti-Americká ako aktuálna vláda a jej zahraničnopolitické vákuum sa zatiaľ plní radikálmi z dôb komunizmu a HZDS. Členstvo v EÚ, NATO a bezpečnostnej rade OSN, hlavne v kombinácii s koaličnými partnermi zo súčasnej vlády, ale obmedzia to, do akej miery sa môže zahraničná politika hýbať. Každopádne, budeme musieť pracovať oveľa tvrdšie pri presviedčaní vlády vedenej Smerom o prioritách zahraničnej politiky Spojených Štátov.

[…]

Ďalším bodom, ktorý bude pracovať v prospech Spojených Štátov na ovplyvňovaní zahraničnej politiky po voľbách, a to aj v tom najhoršom prípade, je fakt, že profesionáli [nižší, nepolitickí pracovníci] vrámci Ministerstva Zahraničných vecí a Ministerstva Obrany uznávajú záväzky Slovenska a budú vo svojej práci pokračovať. Mnoho z nich pochádza ešte z čias Mečiara a sú zvyknutí pracovať v pre „záujmy Slovenska“ aj pod vládou, ktorú osobne nepodporujú. Spojené Štáty si pripravili dobrú pôdu pre budúcu spoluprácu tým, že zaobchádzajú s týmito Slovenskými partnermi ako s priateľmi a stále sa im venujú.

„Zahraničná politka po voľbách: Kontinuita, alebo zmena „Smeru“?“, Autor: veľvyslanec Vallee

Je jasné, že pod vládou vedenou Ficom budeme musieť pracovať tvrdšie a pretláčať naše politiky agresívnejšie ako bolo v minulosti nutné. Vrámci verejnej diplomacie je, samozrejme, najefektívnejšie, ak tieto politiky obhajuje samotná hosťujúca vláda. V opačnom prípade budeme musieť vyhľadávať hovorcov tretích strán [„nezávislé“ neziskovky, novinári a pod.] a viac ťažkej práce budú musieť vykonávať aj zamestnanci veľvyslanectva. Našťastie, Slovenská verejnosť má pomerne pozitívne názory na Spojené Štáty a to bude snáď obmedzovať možnosti Fica vo využívaní anti-Amerikanizmu pre svoje politické účely. Jeho útoky na vojnu v Iraku boli neúspešné a nemali žiadnu odozvu – vymreli po pár dňoch mediálnych hier. V medzičase budeme pokračovať v plánovanom úsilí robustného programu osobných stretnutí a kultúrnych podujatí na udržanie pozitívneho obrazu Spojených Štátov pred Slovenskou verejnosťou.

„SMER – SNS – HZDS – Čo to znamená?“, Autor: veľvyslanec Vallee

17. Júla [2006] sa veľvyslanec stretol na jeden a pol hodiny s bývalým premiérom Dzurindom aby prediskutovali Dzurindove nádeje pre jeho stranu SDKÚ, keďže skončila v opozícii. Dzurinda podotkol, že SDKÚ bola v skutočnosti veľmi blízko koaličnej dohody s predsedom HZDS Vladimírom Mečiarom. Hneď ráno po voľbách Mečiar nepriamo komunikoval s Dzurindom, že má záujem na vytvorení koalície „3 + 1.“ Mečiar chcel štyri ministerstvá a bol „na 90% pripravený“ vzdať sa svojich amnestií, aby získal medzinárodné uznanie. V piatok večer, pred nedeľňajším podpisom koaličnej dohody, bol Mečiar v Dzurindovej kancelárii, aby túto koalíciu prediskutovali. Po ôsmych rokoch v opozícii sa Mečiar chcel očividne a zúfalo vrátiť. Keď sa veľvyslanec opýtal, či je Mečiar dôveryhodný partner, Dzurinda odpovedal, že „Za posledné tri roky, od kedy sa ho snažím rehabilitovať, nikdy neporušil svoje slovo.“

[…]

Premiér Fico je kompletne v rukách pochybných podnikateľov Juraja Širokého, Vladimíra Poóra, a Jána Gabriela. Dzurinda veľvyslancovi prezradil, že Široký vložil obrovské množstvo peňazí do kampane Smeru tesne pred voľbami. Bývalá hviezda NHL a europoslanec za SDKÚ Peter Šťastný budú pokračovať v boji proti Širokému a SDKÚ získa z Ústavu Pamäti Národa informácie o Širokého aktivitách ako člena ŠtB.

[…]

Dzurinda očakáva že zatiaľ čo zahraničná politika a ekonomika budú pokračovať svojou zotrvačnosťou, Fico bude zakopávať hlavne o korupciu. Slota a SNS sú v aktuálnej vláde najskorumpovanejší, ale Dzurinda poznamenal, že „skoro všetci ministri majú v niečom prsty.“ […] Novinári budú hladní po nájdení korupcie v novej vláde, a bývalý premier je presvedčený, že ju skoro nájdu.

[…]

Opálený a oddýchnutý Dzurinda — ktorý začal bicyklovať po zlomenine nohy z jari — bol očividne dojatý, keď mu veľvyslanec ukázal jeho fotky z tohoročnej návštevy Oválnej pracovne […]

„Veľvyslanec sa stretol s bývalým premiérom Dzurindom,“ Autor: Veľvyslanec Vallee

Veľvyslanec sa s Ficom a Kubišom rozprával na oslavách „Maďarského národného dňa“ 18. Augusta. Predtým, ako prišiel Fico, Kubiš povedal veľvyslancovi, že on sám, Fico, aj Kašický sa zhodli, že je dôležité „nechať slovenskú vlajku zapichnutú v Iraku.“ a že bol prekvapený al-Malikiho vyjadrením, že Slovenskí vojaci nie sú potrební a že Iráčania dokážu misiu splniť sami. Tiež povedal, že po aktuálnej 180-dňovej rotácii sa Slovensko zaujíma najmä o výcvikové misie a že je na stole vojenský, aj policajný výcvik.

Fico povedal veľvyslancovi, že sa na ceste v Iraku toho veľa naučil. Povedal, že je zrejmé, že Slovenskí vojaci za posledných 5 mesiacov skoro nič nerobili, že Iráčania veria, že prítomnosť cudzích vojakov vytvára problémy, a že al-Maliki naznačil, že stiahnutie Slovenských vojakov nebude mať negatívny efekt na bezpečnosť Iraku. Každopádne, Fico tiež povedal, že Slovensko sa zaväzuje ostať silným partnerom USA a bude pokračovať v spolupráci USA na pomoci Iraku.

[…]

Fico povedal veľvyslancovi, že najlepší spôsob ako Slovensko udržať zapojené v bezpečnosti Iraku by bola pomoc v hľadaní role Slovenského podnikateľského prostredia. Fico poukázal na to, že Slovenskí vojaci boli v Iraku tri roky, ale jediná Slovenska firma tam za ten čas nemala akýkoľvek obchod. Fico tiež rokoval o tejto záležitosti s Irackým premiérom Al-Malikim.

„Fico v Iraku: Odmíňovači odídu, ale Slovensko môže pokračovať pokračovať vo vojenských úlohách“, Autor: Veľvyslanec Vallee

14. Novembra [2006], Na základe žiadosti, Veľvyslankyňa [Spojených Štátov pri NATO] tlačila Slovenského veľvyslanca pri NATO Slobodníka, do toho, aby pokračoval v práci na presúvaní Slovenskej inžinierskej jednotky z Kábulu do Kandaháru, aby sa stihlo toto rozhodnutie oznámiť na Summite v Rige, 28. Novembra. Veľvyslankyňa povedala Slobodníkovi, aby jej dal vedieť, či by mohol telefonát, alebo list z vysokých poschodí Washingtonu tento proces v Bratislave rozhýbať, a pokúsi sa s tým pomôcť.

Slobodník povedal, že na tejto záležitosti tvrdo pracuje, ale s nedávno zabitým slovenským vojakom v Iraku sa situácia skomplikovala. Súhlasil s veľvyslankyňou Nulandovou, že každá hlava by v Rige mala oznámiť niečo nové, aby sa vytvoril celkový „pozitívny“ efekt a potvrdil, že na tom s Bratislavou pracuje. Poznamenal, že túto konverzáciu bude považovať za demarš a v diskusii ju využije.

Komentár: Síce chápeme, že pre Bratislavu je načasovanie zložité, ale premiér Fico by získal veľké plus pre Slovensko, ak by mohol [posun jednotiek] oznámiť radšej v Rige, ako neskôr. Naša stratégia je primäť čo najviac spojencov ako je len možné, aby v Rige priniesli na stôl čerstvú podporu pre Afganistan, aby sme vytvorili pocit, že sa veci hýbu dopredu, čo Kábul a NATO teraz potrebujú. Koniec komentára.

„Afganistan: Presviedčame Slovákov, aby sa posunuli na juh“, autorka: veľvyslankyňa Victoria Nulandová

Ministri Kubiš a Kaliňák povedali veľvyslancovi, že Slovensko zrejme odloží rozhodnutie o presunutí vojakov z Kábulu do Kandaháru až po komunálnych voľbách 2. Decembra. Kaliňák vyložene povedal, že ide o politické rozhodnutie, ktoré nereflektuje potrebu nejakých ďalších informácii, alebo prísľubov ochrany od spojencov. „Prečo by sme posielali vojakov do nebezpečnej zóny a potom boli obvinení za prípadné straty. To by bolo naše rozhodnutie a nie predchádzajúcej vlády.“ […]

Tomáš Valášek, Výkonný generálny riaditeľ pre obrannú politiku a plánovanie ministerstva obrany (chrániť), povedal, že premiér Fico s ministerstvom Obrany, ani s ministrom samotným nekonzultoval svoje víkendové vyhlásenia o tom, že presuny v zahraničí by mali byť obmedzené na miesta, ktoré sú pre Slovenských vojakov bezpečné. Podobne, Miro Lajčák z ministerstva ZV povedal, že minister Kubiš nebol nadšený z týchto vyhlásení, a že by od nás uvítal list, ktorý by urgoval kladné rozhodnutie na požiadavku NATO.

„Rozhodnutie Slovenska o Afganistane zrejme príde až po 2. Decembri“, autor: veľvyslanec Vallee. Pozn. autora blogu: výrazy (protect) alebo (please protect) – chrániť, prosím chrániť, sa v depešiach používajú za menami ľudí, ktorí ambasádu zásobujú citlivými informáciami.

29. Novembra premiér Robert Fico oznámil médiám, že zatiaľ neboli splnené bezpečnostné, ani technické podmienky na to, aby sa mohli Slovenské inžinierske jednotky presunúť na juh Afganistanu. Dodal, že „To nie sú nejakí horskí strelci alebo skupina ľudí, ktorá sa môže zúčastňovať bojových aktivít“.

[…]

Fico urobil toto vyhlásenie zatiaľ čo Prezident Gašparovič a minister ZV Kubiš boli stále v lietadle na ceste z Rigy, kde médiám len jednoducho povedali, že Slovensko neurobí rozhodnutie do Marca. […] Kubiš, ani Gašparovič toto vyhlásenie premiéra neočakávali. Navyše, naše zdroje na ministerstve Zahraničných Vecí a Ministerstve Obrany nám povedali, že vlády a armády Británie, Holandska a Kanady ponúkli veľmi dobré bezpečnostné služby a zabezpečenie (v slovách Kubišovho šéfa kabinetu „Rovnakú ochranu akú Briti poskytujú svojim jednotkám.“)

[…]

Budeme pokračovať v nátlaku na premiéra a jeho koaličných partnerov, hlavne HZDS, aby zmenili svoj pohľad a poskytli viac podpory Afgánskemu snaženiu. Minister ZV Kubiš vidí, že premiérove poznámky môžu zaviesť nebezpečný precedens a hovorí, že bude pokračovať v „boji“. Veľvyslanec do pomoci zapojí aj prezidenta Gašparoviča.

[…]

Na druhej strane, vo Februári/Marci bude dávno po voľbách a premiér možno nebude vnímať podporu voličov ako problém. Zatiaľ čo pri Iraku je názor verejnosti negatívny, je naopak veľmi apatická voči [iným] zahraničným otázkam a Afganistan nikdy nevnímala ako problém, takže Fico možno naozaj zakladá svoje rozhodnutia na dlhodobých osobných presvedčeniach a vízii Slovenska ako malej krajiny s orientáciou dovnútra, ktorá sa nemusí angažovať mimo Európu. Fakt, že z koaličných partnerov sa cíti najpríjemnejšie so Slovenskou Národnou Stranou nehovorí len o praktickej stránke vládnutia, ale aj Ficovych vlastných nacionalistických tendenciách. Vyjadril sa, že Slovenská politika bola príliš orientovaná na západ, a to na úkor dobrých vzťahov s východom (Ruskom). Zmeniť tento jeho prístup bude vyžadovať viac, než len logické argumenty: mobilizovať ostatných, aby povedali Ficovi, že riskuje zbytočné škody na zahraničnej reputácii svojej krajiny a snažiť sa v premiérovi samotnom vzbudiť zmysly štátnika.

„Fico hovorí žiadni vojaci do Kandaháru, nateraz“, Autor: veľvyslanec Vallee

Sumár: [… ] Fico je „konzumný“ politik, ktorý nám už veľakrát povedal na zahraničnú politiku to, čo sme chceli počuť, ale potom to nedodržal

[…]

Na hodinovom súkromnom stretnutí veľvyslanca a Fica, 13 Decembra, bol Fico očividne v dobrej nálade po tom, čo mu prešiel jeho rozpočet. Poznamenal, že opozícia bola úplne bezradná a nevedela, ako majú taký rozpočet kritizovať, keďže necháva Slovensko na trase k Euru, neprináša žiadne dramatické zmeny, a sľubuje niekoľko „dobrôt“ konzistentných s jeho víziou sociálne-demokratického štátu.

[…]

Fico jasne povedal, že nebude kandidátom na premiéra v roku 2010. Je po 16 rokoch v politike unavený a je si istý, že si nájde nejakú robotu. Povedal, „Viete, som právnik trestného práva a na Slovensku je veľa zločincov.“ V strane neexistuje žiadna výzva voči jeho predsedníctvu, narozdiel od problémov v KDH a (myslí si aj) v SDKU. „Nechcem skončiť ako Dzurinda.“ Na svoje zdravie podotkol, že jeho výkyvy krvného tlaku pokračujú, ale jeho stav sa značne zlepšil, pretože každý deň cvičí – spomenul futbal, hokej a plávanie za posledné tri dni. (Komentár: Fico je politické zviera. Nemôžeme brať s istotou, že odmietne kandidovať znova. Koniec komentára.)

[…]

Veľvyslanec sa Fica opýtal na lídra HZDS Vladimíra Mečiara a správy o napätí vnútri koalície. Fico pokrčil plecami a odpovedal, že Mečiar chce iba parlamentnú imunitu a peniaze, s poznámkou, že je to teraz rodinný biznis, keďže Mečiarov syn sa vracia na Slovensko aby si postavil obrovský dom, niečo ako Elektru (Mečiarova vlastná opulentná rezidencia).

[…]

Fico povedal, že bude aj naďalej tolerovať Mečiarove hry, pretože verí, že nebude podkopávať jeho kontrolu vo vláde. […] Líder SNS Ján Slota je „je bohatý až za hranicou predstavivosti“ a zaujíma sa len o finančné záležitosti, takže bude [tiež] poskytovať stabilitu v koalícii. Prehral voľby v Žiline len preto, že driemal a nedával pozor.

[…]

Veľvyslanec odovzdal Ficovi drsné posolstvo o Afganistane. Povedal, že Fico svojim konceptom presunutia Slovenských síl iba ak to nebude predstavovať nebezpečenstvo zosmiešnil alianciu, a že NATO nemá čo čakať šesť mesiacov na odpoveď na svoju požiadavku. Povedal Ficovi, že naša trpezlivosť už došla a že si pripravil kritický príhovor na štvrtkovú verejnú konferenciu o NATO a globálnej bezpečnosti, ktorú by radšej upravil, ak nám Fico vie ukázať, že sa približuje k našej pozícii. […] Taktiež poukázal na to, že Afganistan potrebuje cesty – presne to, na čo boli Slovenskí vojaci vycvičení a vybavení.

Fico odpovedal, že tak ako sú dôležité záväzky voči NATO sú dôležité aj názory Slovenských voličov. Veľvyslanec odpovedal, že raz musí Fico prestať len čítať prieskumy verejnej mienky a byť aj trochu štátnik.

Usmievajúc sa, Fico odpovedal, že Slovensko teda pošle inžinierov do Kandaháru, ale oznámenie nastane až po návšteve Kandaháru, aby mohol osobne preskúmať situáciu na mieste. Pozval veľvyslanca, aby ho sprevádzal.

[…]

[Tu sa Fico s veľvyslancom rozprávajú o Bielorusku a Fico sa vykrúca z priamej podpory BIeloruskej opozície, do ktorého ho tlačia cez neziskovku Pontis …] Fico poznamenal, že Slovenská politika voči Bielorusku bude nasledovať politiku EÚ, a že podporuje Kubišovu iniciatívu, ale, že si myslí, že komunikácia s Bieloruskom by nemala byť len s opozíciou. Poznamenal, že Bielorusko nie je zrelé na revolúciu Oranžového typu. Na svojej návšteve pred piatimi rokmi si všimol, že Lukašenko bol veľmi populárny medzi bežnými Bielorusmi. Myslí si, že aj keď boli voľby sfalšované, Lukašenko má stále podporu väčšiny ľudí.

[…]

Veľvyslanec sa pýtal na Ficove zámery v citlivej téme dramatických zmien zákonníka práce, ktoré vraj pripravuje ministerstvo práce pod vedením Smeru. Fico povedal: „Nie je dôvod na paniku. Myslíte si, že by som odohnaním zahraničných investícii ohrozil ekonomiku, ktorá môže financovať moju víziu sociálneho štátu? Áno, budú tam zmeny a áno, máme dohodu s odbormi. Ale do parlamentu nepredložím nič, kým nebude TRIPARTITA, to je, ako iste viete, latinský pojem pre dohodu medzi vládou, zamestnancami a zamestnávateľmi. Bude to podobné ako môj rozpočet – na konci nebude mať opozícia čo napadnúť. Ale, hodlám vrátiť zamestnancov do doby, v ktorej môžu odmietnuť pracovať z bezpečnostných dôvodov. To mohlo napríklad odvrátiť banskú tragédiu (v Novákoch, kde zahynuli traja baníci).“ Veľvyslanec urgoval, že dialóg s ambasádou a Americkou obchodnou komorou by mal byť súčasťou tohoto procesu.

Veľvyslancove stretnutie s premiérom Ficom z 13. Decembra, Autor: veľvyslanec Vallee

Fico zopakoval, že by na Slovensku nikdy nedovolil prítomnosť systému protiraketovej obrany, ale zdôraznil, že ide o jeho osobný názor a nie o politiku jeho vlády. Fico podotkol, že sa verejne vyjadril, že Česi a Poliaci sú suverénnymi krajinami a že môžu robiť svoje vlastné rozhodnutia. Fico bol zo stretnutí s Nemeckou kancelárkou Merkelovou prekvapený jej silnými postojmi v tejto veci a opísal svoje postoje ako v silnom súlade s postojmi Merkelovej. Veľvyslanec upozornil Fica, že akékoľvek [vyjadrenia?] na jeho návšteve Moskvy 4. Mája, ktoré by odsudzovali systém protiraketovej obrany by boli veľmi nešťastné. Fico odpovedal, že minister „Kubiš je veľmy nervózny z toho, čo možno poviem,“ ale že obmedzí akékoľvek vyjadrenia, ktoré by volali po zlepšení dialógu medzi Ruskom a EÚ.

[…]

Veľvyslanec podotkol, že situácia v Estónsku je veľmi dobrým príkladom potreby energetickej diverzifikácie, keďže Rusi očividne hrajú túto kartu pre svoje politické ciele. Fico si posťažoval, že kolegovia z Európy nechápu, aké je to byť 100% závislý na ruskom plyne. Slovensko musí mať „štandardné“ vzťahy s Ruskom pre zachovanie kooperatívnych energetických dohôd, ale zároveň je plne oddané NATO a EÚ.

[…]

Veľvyslanec pochválil premiéra za jeho úsilie v propagácii jadrovej energie, ale varoval ho, že Rusko sa stane jediným zdrojom jadrového paliva pre reaktory typu VVER, ak sa nepodarí firme Westinghouse zabezpečiť ďalšie kontrakty na to, aby zostala na trhu.

Premiér fico hovorí o Sudáne, Kosove, energii a systéme protiraketovej obrany. Autor: veľvyslanec Vallee

Veľvyslanec pochválil Fica za to, že si udržiava popularitu a vysokú mieru dôvery, pričom uznal, že zasadnutia vlády v rôznych regiónoch Slovenska sú dobrým nástrojom pre oslovenie širšieho publika. Fico zdôraznil, že vynaložil obrovské množstvo súkromného času na zvládnutie Mečiara a Slotu, ale že opozícia má aj tak oveľa vážnejšie problémy. So silnou ekonomikou, vstupom do Šengenu, s Eurom a s bezvízovým stykom s USA na obzore opozícia len ťažko hľadá skutočné problémy, ktoré by rezonovali vo verejnosti.

Obed veľvyslanca Obsitnika s premiérom Ficom z 27. marca [2008], Autor: veľvyslanec Obsitnik

[Minster ZV Lajčák sa rozpráva s Pamelou Quanrudovou (vtedy zástupkyňou asistenta tajomníka amerického úradu pre európske a eurázijské záležitosti) o aktuálnej plynovej kríze …]

Lajčák tiež podotkol, že premiér Fico na svojom stretnutí s Ruským premiérom Putinom z 16 Novembra [2009] agresívne Putinovi vysvetlil, že je zodpovenosťou Ruska naplniť svoje záväzky. Putin naopak namaľoval pesimistický scénar, v ktorom bude Rusko znova „donútené“ odstaviť dodávky plynu na Ukrajinu, ak Ukrajinci nebudú schopní platiť svoje účty včas na začiatku roku 2010

Zástupkyňa asistenta tajomníka Quanrundová na Slovensku, autor: vedúci úradu Keith Eddins

Najlepšie PR dnes, časť 1. – Propaganda NATO

10.02.2024

Prebrali sme spolu vznik a vzostup aktuálne najvyspelejšieho a najefektívnejšieho politického PR na svete, ktorým je medzinárodná propaganda Spojených štátov amerických. Ostáva jediné a to opísať jej aktuálne fungovanie. Rokmi sa však stala pomerne prepracovanou, nenápadnou a odolnou, čo podstatne sťažuje jej bádanie. Našťastie má v sebe súčasť, ktorú vieme stále [...]

Zradený Fico a urazený Mikloš

06.10.2023

Zlý vzťah Roberta Fica a Ivana Mikloša má na svedomí bývalý veľvyslanec USA. Aj takúto pikošku sa dočítate v správach uniknutých z amerických ambasád. Sme uprostred vyjednávacieho obdobia a aj na tomto blogu teda doprajeme hlavným aktérom trochu pokoja. Môžeme sa zatiaľ venovať trochu bulvárnejším témam. Už dávno zabudnutý konflikt, ktorý začal tak, že v roku 2003 [...]

Vylúčenie SMERu zo Strany Európskych Socialistov? Skúste niečo nové…

03.10.2023

Takto presne pred 15 rokmi Strana Európskych Socialistov (PES) reálne pozastavila plné členstvo SMERu na 10 mesiacov (neskôr sa z toho vykľuli dva roky). Dôvodom mala byť Slovenská Národná Strana, s ktorou išiel SMER do koalície. Členstvo bolo pozastavené napriek tomu, že Fico presvedčil Jána Slotu, aby sa verejne dištancoval od nacionalizmu, xenofóbie a verbálnych útokov na [...]

Pápež František

Za uzdravenie Fica sa modlí aj pápež, poslal list Čaputovej

17.05.2024 21:49

Pápež František zaslal v súvislosti s atentátom na slovenského premiéra Roberta Fica list prezidentke Zuzane Čaputovej.

Robert Kaliňák, odkaz

Kaliňák: Vykreslili ste Fica ako zlo, takto to dopadlo. Očakávame jedno úprimné prepáčte

17.05.2024 19:11

Spoločenský zmier sa nedá postaviť na falošnej politickej korektnosti, uviedol Robert Kaliňák. Žiada od tých, ktorí vykreslili Fica ako zlo, jedno úprimné prepáčte.

kosovo nato

Baerbocková: Kosovo patrí do Rady Európy. Srbsko v takom prípade hrozí odchodom

17.05.2024 18:25

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala lídrov Kosova, aby čo najskoršie splnili podmienky na prijatie do Rady Európy.

Izrael, Haag

Izrael v Haagu: Vojna v Gaze je tragická, nejde však o genocídu

17.05.2024 16:44

Izrael tak reagoval na tvrdenia Juhoafrickej republiky, ktorá ešte v decembri podala MSD sťažnosť voči Izraelu za údajnú genocídu.

propaganda

Kde sa dvaja hádajú, tretí sa niečo dozvie...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 30905x
Priemerná čítanosť článkov: 2575x

Autor blogu

Kategórie